mandag den 31. oktober 2016

Sådan dæmper du din vinterdepression

Efteråret er over os, og dermed færre lyse timer.

For nogen gør det ingen forskel, mens det for andre giver anledning til det, der kaldes vinterdepression.


Vinterdepression er en sæsonbetinget tilstand, der typisk kendetegnes ved at du

  • er mere træt
  • har mindre energi
  • føler dig nedtrygt og trist
  • har større behov for at sove
  • får lyst til slik og andre søde sager
  • er i dårligt humør
  • er mere sulten

Den vintertriste tilstand opstår sidst på året, og fortsætter til vi igen får flere lyse timer i døgnet.

Ca. 5% af danskerne lider af vinterdepression – heraf størstedelen kvinder.

Det kan være voldsomt generende og hæmmende, at være vinterdepressiv, men heldigvis er der noget at gøre, for at dæmpe tilstanden indtil lyset igen vender tilbage.


Det allerbedste råd er at sørge for, at få så meget dagslys som muligt.

Når du færdes ude i naturligt lys, danner din krop vitamin D.

Mangel på D-vitamin er forbundet med øget risiko for depression, og dette vitamin er derfor vigtigt, at have nok af.

I vintermånederne er der mest af det naturlige lys midt på dagen. 

Derfor kan du med fordel bruge din middagspause på en rask gåtur, så du dels får dig bevæget (hvilket også har en gavnlig effekt på tristhed) og dels får suget dagslyset til dig.

Men en middags-tur er ikke altid nok. Og derfor anbefales mange vinterdepressive personer at benytte lysterapi.


Lysterapi går ud på at du sidder foran en særlig lysskræm. Hvor længe du skal sidde ved lysskræmen afhænger af lysets intensitet (det såkaldte lux-niveau).

Det anbefales at du undersøger lux-niveauet og får vejledning herom før du går i gang med lysbehandling.

Sørg også for at have god belysning med almindelige lamper. Det gælder både på din arbejdsplads og i dit hjem.

Mørk og skummel belysning fremmer ikke det gode humør, så sørg for gode lyskiler i dine omgivelser, hvis du har tendens til vinterdepression.

Det kan også medvirke til at dæmpe din vinterdepression, hvis du er særlig opmærksom på dig selv.Sørg for at være god ved dig selv, og gør flere af de ting, der gør dig glad og i godt humør.


Husk: Hvis din vintertristhed er voldsom, eller ikke forsvinder igen når lyset vender tilbage, eller du har andre symptomer på depression, bør du søge læge for faglig rådgivning og evt. behandling.


1 kommentar: