mandag den 3. oktober 2016

Det skal der til, for at du trives

Trivsel er en betegnelse der dækker over, hvordan du har det.

Du kan enten trives, dvs. du har det godt. Eller du kan mistrives, og så har du det ikke optimalt.

Hvordan du trives er individuelt.


Nogle trives med mange mennesker omkring sig, og udfordrende opgaver, mens andre trives i mindre grupper, i familien eller blandt få gode venner. De kan måske bedst lide, at der er god tid til tingene.

Gyldendals ordbog har denne definition på trivsel: ”Udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet.”

Men trivsel er også en lang række andre ting, og der er blandt eksperter på området konsensus om, at visse forhold skal være til stede for at trives.

Martin Seligman, der er ophavsmanden til retningen positiv psykologi, skriver i sin bog “At Lykkes” om de 5 elementer, der skal være til stede for, at vi trives.1. Positive følelser
For at trives bør du have en positiv følelse af dit liv generelt set.
Seligman kalder det ”Det Behagelige Liv”. En forudsætning for at du trives er altså at du har et behageligt liv.

2. Engagement
Engagerer du dig i dit eget liv, og det du laver? Hvis ikke er der en vis risiko for, at du ikke trives optimalt. Så hvad er det der motiveret og engager dig? Det skal du gøre mere af for at højne din trivsel.


3. Mening med livet
Hvis dit liv ikke giver mening, så mistrives du. Hvis dit liv giver mening, så trives du. Det lyder simpelt, men desværre er det en stigende udfordring for os moderne, teknologiske mennesker at finde den rette mening med livet. Det betaler sig dog på din trivselskonto at finde frem til det, der giver mening for dig.

4. Præstationer
Det er med til at højne din trivsel, hvis du yder en præstation eller en indsats, fordi du har lyst, og fordi opgaven er interessant. Ikke fordi nogen (fx en chef) ønsker, du skal præstere.

5. Relationer

Med gode, sunde relationer i dit liv – altså positive forhold til andre mennesker - højner du din trivsel. Omgiver du dig med mennesker, der ikke skaber gode relationer for dig, så påvirker det din trivsel negativt.

Jo flere at de 5 elementer du kan indarbejde i dig liv, jo bedre mulighed har du for at trives optimalt og have det godt. 

1 kommentar: